27%-os ÁFA visszaigénylés építkezés esetén

Szolnok referencia 5

2021. január elsejétől a saját szervezésben megvalósuló új lakásépítések esetén is igénybe vehető adó-visszatérítési támogatás. A 27%-os ÁFA visszaigénylés lehetősége már nem csak preferált településen megvalósuló új lakásépítés esetén érhető el úgy, mint 2020-ban, hanem településtípustól függetlenül, minden Magyarország területén megvalósuló, legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület építésekor. 

A 27%-os ÁFA visszaigénylése saját szervezésben megvalósuló új lakásépítés esetén

Mint ismeretes a 27%-os lakásáfát azok a támogatott személyek tudták visszaigényelni a 2020-ban hatályos kormányrendelet értelmében, akik falusi CSOK által preferált településen építettek új lakóingatlant. Most már minden településen elérhető ez a támogatási forma.

Mely esetben kérhető a támogatás?

A 27%-os adó-visszatérítési támogatás az alábbi esetekben vehető igénybe:

  1. a) legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
  2. b) az építési telek természetes személy tulajdonosa az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához.

Mekkora összegű adó-visszatérítési támogatás érhető el?

Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és az igénylő nevére kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5.000.000 forint.

Ki, mikor és hogyan kapja meg a 27%-os ÁFA visszatérítést?

A hitelintézet részére költségvetést kell benyújtani az építkezés bekerülési költségéről. A támogatási kérelemben számszerűsíteni szükséges az önerő, az ÁFA és – egyéb támogatás, pl. CSOK, illetve hitelfelvétel esetén – a CSOK valamint a felvenni kívánt építési hitel összegét.

Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó része az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően egy összegben kerül folyósításra.

A bankok építkezés esetén az áfát – akárcsak a CSOK-ot és CSOK hitelt – készültségi fokkal arányosan, szakaszosan folyósítják, miután a helyszínen ellenőrizték az adott készültségi fokot. Feltétel, hogy a rendelkezésre álló saját erő beépítésre kerüljön. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a támogatásokon és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás/lakóépület építésére már felhasználta. A folyósítás további feltétele, hogy az adott készültségi foknak megfelelően, a bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy a saját nevére kiállított számlát bemutassa.

Az áfát – akárcsak a CSOK-ot és építési hitelt – a pénzintézetek a támogatott személy bankszámlájára utalják. Ezt követően a támogatott személy fizeti meg a munkát elvégző vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet felé fennálló aktuális tartozását.

Csak a telek vonatkozásában kérhető-e az ÁFA visszatérítés?

Ha csak a gazdálkodó szervezettől vásárolt építési telek vonatkozásában szeretnénk élni az ÁFA visszatérítés lehetőségével, a támogatás igénybevételének akkor is feltétele, hogy az igénylő a hitelintézet részére az építési engedélyt, illetve az egyszerű bejelentés megtörténtének igazolását, a jogszabályban meghatározott építési és tervdokumentációkat, továbbá a hitelintézet által elfogadott, a bekerülési költségeket tartalmazó költségvetést, és annak legalább 70%-áról, a saját nevére kiállított számlákat benyújtsa.

Milyen számla fogadható el?

Kizárólag 27% ÁFA mértékkel kiállított számla vagy számlák vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az az 5%-os ÁFA mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

Hol és meddig igényelhető?

A 27%-os adó-visszatérítési támogat iránti kérelmet – a CSOK és esetleges hitelkérelemmel egyidejűleg – a hitelintézetekhez lehet benyújtani. A támogatás a 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. A támogatásra való jogosultság megállapítását legkésőbb a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy a felépítés megtörténtét igazolóhatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően lehet kérni a hitelintézettől.

Fontos!

Az új lakás bekerülési költségeinek finanszírozására a CSOK (hozzá kapcsolódó CSOK hitel) és az ÁFA visszaigénylésére egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal nyújtható be támogatási kérelem a hitelintézethez.

Van-e formanyomtatvány a 27%-os ÁFA visszaigénylés esetén??

A költségvetésnek és a támogatás igénylésének egyaránt van formanyomtatványa, ami szintén banki formanyomtatvány. Minden pénzintézetnél a bank saját támogatási nyomtatványa fogadható el.

Mire kell odafigyelni az igénylésnél?

Az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Jóllehet a támogatás iránti kérelem mindaddig benyújtható, amíg nem kerül kiadásra a használatbavételi engedély, a támogatás a hitelintézet műszaki szakértője által helyszíni szemle keretében megállapított, még hátralévő munkálatok összegéig érvényesíthető.